Неформальна освіта


Активні громадяни

Активні громадяни

“Активні громадяни” – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.

Деталі...
Молодіжний працівник

Молодіжний працівник

Програма «Молодіжний працівник» розрахована на держслужбовців, задіяних у роботі з молоддю у регіонах, та лідерів молодіжних організацій у форматі спільного навчання.

Деталі...

Слідкуйте за новинами центру. У нас будуть проводитися наступні навчання:
✓ Школа молодого лідера
✓ Школа «активних громадян» від Британської ради в Україні
✓ Школа за програмою Міністерства Молоді та спорту
України «Молодіжний працівник»
✓ Школа ораторської майстерності
✓ Школа молодого режисера
✓ Школа молодого політика
✓ Школа молодого журналіста

координатор центру

osvita

Що ж таке неформальна освіта?

На європейському рівні поки що не досягнуто єдиної спільної згоди щодо трактування неформальної освіти, що пояснюється відмінностями у традиціях неформальної освіти різних країн. Визначення неформальної освіти розробили експерти Ради Європи спільно з Єврокомісією. В рамках проекту «Європейський Центр Знань Молоді» (EuropeanYouthKnowledgeCentre) неформальну освіту розуміють, як будь-яку організовану поза формальною освітою навчальну діяльність, яка доповнює формальну освіту, забезпечуючи засвоєння тих умінь і навичок, які необхідні для соціально та економічно активного громадянина країни. Ця освітня діяльність є структурованою, вона маю освітню мету, визначені часові рамки, інфраструктурну підтримку і відбувається свідомо.

Неформальна освіта базується на певних принципах, найбільш важливими з яких є: навчатися в дії (learningbydoing), вчитися співпраці, навчитися вчитися. «Навчатися в дії» означає отримувати різні вміння та навички під час практичної діяльності. «Вчитися співпраці» передбачає отримання та розвиток уявлень про відмінності, які існують між людьми, вміння працювати в групі та в команді, а також приймати оточуючих такими, які вони є, і співпрацювати з ними. «Навчитися вчитися» означає отримувати навички пошуку інформації та її опрацювання, навички аналізу власного досвіду і виявлення індивідуальних освітніх цілей, а також здатність застосовувати вище сказане в різних життєвих ситуаціях.

 Основним методом неформальної освіти є дослідження. Особа, яка навчається, веде різнопланове пізнання навколишнього світу, яке проходить на різних рівнях: когнітивному, практичному та чуттєвому.